“Сложната лихва е осмото чудо на света. Който я разбира я събира, който не я разбира я плаща.”

Твърди се, че казва Алберт Айнщайн

Futura е пътят към
„осмото чудо на света“

Инвестиционната ни програма предлага иновативна възможност за по-висока доходност, сигурност и контрол в сравнение с традиционните и алтернативни форми на спестяване в България.

Услугата се основава на 3 принципа:

ниски разходи

регулярност

експертност

Двигателят на Futura

„Най-добрият финансов съвет към вас е да не забравяте, че парите се печелят, за да бъдат харчени с удоволствие. Въпросът е как и кога.“

Пламен Дильовски,
финансовият експерт създал Futura.

Пламен Дильовски е финансов консултант и анализатор с над 15 години опит във финансовия мениджмънт, банковото дело и кредитирането. Специализирал в Ню Йорк и Лондон. 

Futura е неговият отговор на въпросите „как“ и „кога“. Пламен създава инвестиционната програма с цел да предложи по-сигурна алтернатива за целево спестяване и най-добрите условия за дългосрочна инвестиция, съчетани с ниски разходи. Защото е важно да бъдеш финансово грамотен сега и днес. Но още по-важно е да си финансово дисциплиниран 

Финансови съвети от Пламен можете да откриете в YouTube канала Money Talks. 

Scroll to Top