Безпристрастните статистически данни нагледно илюстрират факти и тенденции. Затова използвахме статистика, за да илюстрираме силата на дългосрочното инвестиране и как то намалява риска от загуба.

Извадихме данни за единствения технологичен индекс в САЩ, за който има по-дългосрочна статистика – NASDAQ.

Използвахме данните от 1972 до 2022 година, както и статистиката за инфлацията в САЩ за същия период.

Тествахме чрез метода „Монте Карло”

каква е вероятността инвестицията в NASDAQ да донесе

печалба за период от 1 до 15 години:

След това тествахме чрез метода

„Монте Карло” каква би била номиналната

доходност при инвестиция в NASDAQ за период

от 1 до 15 години:

И последно тествахме чрез метода „Монте Карло” каква би била реалната доходност при инвестиция в NASDAQ след приспадане на инфлацията за период от 1 до 15 години:

*Изчисленията са направени на база историческите данни за NASDAQ и инфлацията за САЩ от 1972 до 2022 година

https://www.marketwatch.com/investing/index/comp/download-data

https://www.macrotrends.net/countries/USA/united-states/inflation-rate-cpi

Scroll to Top